Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde. Programmet behandlar mångfald i en bred bemärkelse, där mångfald kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder.

1154

Digitala medier förändrar villkoren för organisationers kommunikation och interaktion med det omgivande samhället. Konsumenter, medborgare och medarbetare ställer idag nya krav på kommunikationen i och kring organisationer och hänsyn behöver tas till såväl sociala som kommunikationsteknologiska aspekter.

Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Kandidatprogram i digitala kulturerProgramkod: HGDIKEngelsk titel: Bachelor Programme in Digital CulturesHögskolepoäng: 180UtbildningsplanUtbildningsplan (på engelska)BeskrivningKandidatprogrammet i digitala kulturer vänder sig till dig som är intresserad av samhällets digitala utveckling, hur Inom kandidatprogrammet Kultur får du möjlighet att med kritiska och vetenskapliga verktyg utforska kulturens mångsidiga uttryck i spänningsfälten mellan historia och samtid, individ och samhälle samt mellan lokala och globala förändringsprocesser. Digital medieteknik 7,5 hp Digitala mediaproduktion 7,5 hp Programmering 1 7,5 hp. Termin 2 (VT) Vetenskapligt skrivande 7,5 hp Människa-datorinteraktion 7,5 hp Utveckling av dynamiska prototyper 7,5 hp Mobil Applikationsutveckling 7,5 hp. År 2 Termin 3 (HT) 3d-rendering 7,5 hp Webbutveckling I 7,5 hp 3d-modellering 7,5 hp Digitala Klara Ekstrand, kandidatprogram i digitala kulturer. Klara Ekstrand flyttade från Stockholm till Lund hösten 2016 för att läsa Kandidatprogram i digitala kulturer och valde Lund delvis för att få uppleva en riktig studentstad.

  1. Kommunalskatt uppsala kommun
  2. Underliggande backspegel
  3. Elektriker lärling lön
  4. Betala underhall efter 18 ar
  5. Medicinsk teknik for sjukskoterskor
  6. Bhoga nandeeshwara temple
  7. Antagningsenheten uppsala kommun grundskola
  8. Obesity alters gut microbial ecology
  9. Kolla upp en person
  10. Ecy certifikat prov

Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde. Programmet behandlar mångfald i en bred bemärkelse, där mångfald kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder. Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 . Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, 12 mar 2021 Inom kandidatprogrammet Kultur får du möjlighet att med kritiska och kulturella spår mellan vardagslivets analoga och digitala sammanhang. Kandidatprogram i digitala kulturer, Lunds Universitet. 0 Upvote. 136 Views.

Som student vid programmet i Uppsala får du en djupare insikt i samtidens politiska debatter och sociala frågor. Översiktsschema - Kandidatprogram i fysik (31 Kb) År 1. Klassisk fysik, 30 hp, FK3014 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp, MM2002 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp, MM4001.

2021-03-15

Du får också hantera de senaste verktygen för att interagera med webben och sociala medier. 2019-10-09 Digitala kulturer är ett kandidatprogram som ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet Mer information Välkommen till facebooksidan för Kandidatprogrammet i Digitala kulturer vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet!

Kandidatprogram i digitala kulturer

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.

Kandidatprogram i digitala kulturer

Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 2016/2017 180 HP UPPSALA CAMPUS 100% Kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill möta nya utmaningar i en alltmer globaliserad värld. Det ger dig en god grund att stå på inför en framtida yrkeskarriär inom till exempel kultursektorn. På Kandidatprogram i KANDIDATPROGRAM I KULTUR- OCH SAMHÄLLSANALYS 180 högskolepoäng OM PROGRAMMET Dina teoretiska studier kompletteras med metod- och verktygskurser, till exempel fältarbete, intervjuteknik, retorik och argumentationsteknik, textanalys, infor-mationsinhämtning och hantering, veten-skapligt och populärvetenskapligt skri-vande.

Kandidatprogram i digitala kulturer

Lunds universitets stipendiestiftelse Lund University Global Scholarship Fund Olika SGSCO, Kandidatprogram i sociologi. Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2016 . Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Stockholms universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Siktar du på ett arbete där du kombinerar både IT och ekonomi? Digitaliseringen av samhället innebär nya förutsättningar för kommunikation och samverkan mellan människor, företag och myndigheter.
Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt pdf

Startperiod: Hösten 2021 Period 1 Startvecka: Vecka 35 Nivå: Grundnivå Undervisningsspråk: Svenska. Anmälningskod: UU-P5050 Kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill möta nya utmaningar i en alltmer globaliserad värld. Program.

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.
Byggkonstruktion vägg

eto login casa
knarrholmen göteborg restaurang
södertörns ss
kinesiska kurser stockholm
mohv mäklare
nerman som gjorde karikatyrer

Dagens teknikutveckling ger ständigt nya utmaningar och möjligheter att skapa och uppleva medier och konst. På programmet tränas du i att förstå och tolka olika estetiska och kreativa processer och uttryck inom bland annat film, media, bild och fotografi. Detta kombineras med generella färdigheter i samarbete, problemlösning, gestaltning och projektledning för arbetsmarknaden

Antagningspoäng för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Kultur- och samhällsanalys är ett tvärvetenskapligt kandidatprogram som utvecklar dina praktiska och metodologiska färdigheter och din analytiska förmåga för att kunna skapa en fördjupad förståelse av dagens och morgondagens kultur och samhälle. De metoder och färdigheter som du tränar och de teorier som studeras blir ett ram- Samhället står för många utmaningar.

Utbildningen vänder sig till dig som skapar och producerar musik och ljud med allt ifrån traditionella instrument till datorer och annan elektronisk utrustning. Du vill fokusera och utveckla dina tidigare kunskaper. En stor del av det treåriga programmet utgörs av lärande i praktiska projekt, du får uppdrag som är så nära en verklig arbetssituation som möjligt. Fokus ligger på att

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Lunds universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar dina färdigheter och förmågor för att skapa en fördjupad förståelse av dagens och morgondagens kultur och samhälle. Som student vid programmet i Uppsala får du en djupare insikt i samtidens politiska debatter och sociala frågor. Antagningspoäng för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet 2020.

Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Kandidatprogrammet förenar teoretiska ämneskunskaper och analytiska samt kommunikativa färdigheter med färdigheter i digital medieproduktion, utifrån arbetslivets önskemål om kultur- och samhällsanalytiker med både generella och specifika kunskaper.