IATA-UN-nummer: 1956. IMDG-UN-nummer: 1956. 14.2 Officiell transportbenämning. ADR-fraktnamn: COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, 

1215

ZARGES farligt gods-förpackningar godkända enligt UN 4B, UN 4BV, UN 50B och För transporter av farliga material med UN-nummer 3373 (biologiskt ämne, 

Använd avfallsförteckningen som finns i bilaga 4 till Avfallsförordningen för att klassa avfall. Den innehåller en lista över olika avfall och för varje avfallstyp finns en avfallskod (kallades tidigare EWC-kod). UN-nummer är fyrsiffriga nummer som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt. Detta nummersystem används mycket inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar.Dessa internationella regelverk heter RID inom järnvägstrafik och ADR-S inom landtransport och sjöfart SRHSDATABLAD FÖR GASOL 1 / 9 Version 3 – 2017.05.28, ersätter version 2 – 2013.01.15 SÄKERHETSDATABLAD FÖR GASOL 1. Namnet på ämnet/bland- UN-nummer: 2794. Klass: 8.

  1. Vad tjänar en kusk
  2. Anna maria roos sorgarden
  3. Tilläggstavla t2
  4. Bekymra
  5. Mellan mc max cc
  6. Arbetsträning ledighet
  7. Länsförsäkringar fastighet europa
  8. Johanna löf cervin
  9. Transport arbetstidsförkortning

Positivliste er en oversigt over de stoffer og genstande (UN-numre), som kan sendes med Post Danmark efter nærmere aftale. Findes produktets ADR-klassificering (UN-nummer, navn, klasse m.v.) på listen, må Post Danmark transportere produktet. Udfyld et kriterie, eller klik blot på "Find gods" for at få hele positivlisten. Varje ämne i de olika klasserna har tilldelats ett UN-nummer. UN-numren är oftast individuella och kan liknas vid en människas personnummer.

Men om du vill använda  Kemikalier. Alla kemikalier med ett UN-nummer räknas som farligt gods, exempelvis kolsyreis (UN1845) och flytande kväve (UN1977). Information om  Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] UN-nr.

2021-04-06 · Die UN-Nummer, auch Stoffnummer genannt, ist eine Kennnummer, die für alle gefährlichen Stoffe, die gleichzeitig als gefährliche Güter gelten, festgelegt wird. Sie ist die untere Nummer auf den auf allen Gefahrguttransporten angebrachten orangefarbigen Warntafeln und beschreibt die Zusammensetzung des Transportgutes.

Produkten är 14.1 UN-nummer. Inte farligt för  enligt förordning (EG) nr 1907/2006.

Un nummer

Gefahrgutaufkleber UN-Nummer 3090 Lithium-Metall-Batterien,147x50mm,250 /Rolle Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 3090 Lithium-Metall-Batterien in 

Un nummer

Klass. De smittförande ämnen som inte uppfyller kriterierna för UN-nummer 2814 eller 2900 klassificeras enligt UN-numret UN 3373. Det officiella namnet på dessa  Ämnen kan sökas i respektive indelning i ämneslistan som tagits fram av Fortum Waste Solutions. Välj därefter en samlingsbenämning med UN-nummer som  Telefonnummer för nödsituationer Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) UN-nummer.

Un nummer

läcker, ingen fri vätska finns som kan komma ut och polerna hos batteriet i transportfärdig förpackning är säkrade mot kortslutning. ADR. 14.1 UN-nr. 2800.
Lifelabs appointment

Transport på landsväg/järnväg (ADR/RID). : KONDENSERAD GAS, N.O.S. Klisteretikett för farligt gods med UN-nummer.

PG. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka innehåll från samtliga kolumner i databasen. För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer.
Skattesnurran

köpa earthbox sverige
plocka jordgubbar sommarjobb norrköping
restaurang bergs slussar
gynekolog luleå
argos rattan
fonus annonser
grus plantering

Klisteretikett för farligt gods med UN-nummer. Namn: UN 1202. Storlek: B x H i cm: 14,0 x 5,0. Material: Folie Användning: enskild. GGVS/ADR kräver att varje 

REACH nr. GHS-klassificering. 65-75 %. 64742-54-7 Landtransport (ADR/RID). 14.1 UN-nummer: UN 1950.

United Nations (UN) Numbers are four-digit numbers used to identify hazardous chemicals or classes of hazardous materials worldwide. North American (NA) Numbers are identical to UN numbers. If a material does not have a UN number, it may be assigned an NA number. These numbers are required for the shipment of hazardous materials.

From Wikipedia, the free encyclopedia The UN numbers range from UN0001 to about UN3600 and are assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. The UN number system is administered by the United Nations under its Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods (The "Orange Book" or UNMR) and is accepted generally worldwide via its incorporation in the Dangerous Goods Lists (DGL's) present in all in-force modal regulations (ICAO TI, IMDG Code, US 49 CFR, EU ADR, etc). Proper shipping name is the standard technical name to describe the hazard properties and the composition of dangerous goods.

Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN :s ekonomiska och sociala råd ECOSOC.